home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Výstupní seminář - Výchova k prosociálnosti

Výstupní seminář

V průběhu srpna a září v roce 2011 budou na základě získaných zkušeností vytvořeny metodické materiály pro začlenění programu ORŽ do ŠVP a dále použity jako metodika pro závěrečný seminář Výchova k prosociálnosti, který bude určen dalším učitelům z jiných škol. Tento seminář  bude trvat dva dny a bude probíhat ve škole v říjnu 2011.

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin