home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Stáří

Druhý projektový den na téma Stáří

 

V letošním roce vstoupila CZŠ Orbis – Pictus do velkého projektu Výchova k prosociálnosti s názvem Otevřeno, jehož cílem je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků, k posilování jejich občanských a sociálních dovedností.

Součástí výše zmíněného projektu je i celoškolní projektový den na téma Stáří, který se uskutečnil dne  19.11. 2009. Cílem bylo přiblížit dětem stáří jako životní etapu s jejími výzvami a omezeními.

Celoškolního projektového dne na téma Stáří se  zúčastnily všechny třídy a do aktivit se zapojovaly podle schopností žáků, přiměřeně jejich věku a zralosti.

A jak o naší návštěvě v G-centru píší v Táborském deníku? Článek Kateřiny Nimrichtrové najdete zde!

 

Střípky z 1.stupně

Střípky z 1.stupně

Ve čtvrtek 19.11.2009 proběhl celoškolní projektový den na téma Stáří. Třídy 1. stupně pracovaly pod vedením třídních učitelů a zúčastnily se besedy s manželi Strakovými.

 

V 1. třídě se žáci snažili najít pozitiva a negativa stáří. Skládali ve čtyřčlenných skupinách připravené puzzle – kresbu babičky, dědečka od H. Zmatlíkové. V komunitním kruhu si pak  povídali, kterého starého člověka mají moc rádi. Zúčastnili se také besedy s manželi Strakovými. Vyráběla se i koláž na téma Můj dědeček, moje babička. Z Alenčino čítanky si žáci přečetli text o staré babičce a na závěr shrnuli společně celý den.

 

2.třída zahájila den komunitním kruhem na témata Těšíš nebo netěšíš se, až budeš starý? a Co je na stáří krásné, co naopak nepříjemné? Druháčci se také zúčastnili besedy s manželi Strakovými a svoje dojmy shrnuli ve volném psaní na téma Co mě překvapilo, zaujalo, co se mi líbilo. Následoval rozhovor o práci v G-centru. Pak si žáci společně četli z Martínkovy čítanky a snažili se najít odpovědi na otázky Jací byli staří lidé, se kterými se Helenka setkala?, Proč bylo Helence staré paní líto?, Co pro ni udělala?...další aktivitou byl pětilístek, což je krátká písemná aktivita, na téma Starý člověk v našem okolí (rodina, sousedé, známí…)

A vyráběla se i oblíbená koláž.

 

Ve 3. třídě  ráno v  komunitním kruhu hledali žáci odpovědi na otázky: Těšíš se na stáří? Proč?, Znáš nějakého starého člověka?, Moje babička, můj dědeček, mám je rád, protože ..., Kdy je člověk starý? Jak poznáte starého člověka? Pak následovala beseda s manželi Strakovými. Po návratu do třídy následoval poslech textu Strom života, děti mohli porovnat názor chlapce a názor dívky. Svoje názory mohli vyjádřit při psaní vlastního textu na téma Stáří. Dalším čteným textem byla Škola Malého stromu, po kterém následovala diskuze a pak shrnutí celého dne. V hodině výtvarné výchovy se pak pokračovalo v tématu a vznikly zajímavé koláže.

 

PERLIČKY ZE 3. TŘÍDY

Reakce na otázku: „Těšíš se na to, až budeš starý(á)?“

A: „Těším se na to, až budu stará, protože starý lidi jsou moudrý, tak já budu taky moudřejší.“

B: „To jo, ale všechno to zapomeneš.“

C: „Těším se, až budu mít vyndavací zuby a budou mi klapat klap, klap, klap.“

D: „Těším se, že nebudu muset nic dělat a budou mi platit.“

E: „Těším se, že nebudu muset pracovat a chodit do práce, to se jinak musí, a pak nebudu muset dělat nic.“

F: „Nechci být stará, nechci mít šedivé vlasy.“

G: „Tak si je obarvíš. Babička si je taky barví.“

 

Otázka: „Kdy je člověk starý?“

A: „Až je v důchodu.“

B: „Až se na to sám cítí.“

C: „Babičky, když mají šedivé vlasy a dědečkové, když mají chaloupku.“

D: „Každý je jindy starý.“

E: „Záleží na tom, třeba herci starý, hrajou jako mladý.“

F: „Když mají ochablou kůži a jsou pomalí.“

G: „Podle toho jak je čilý.“

 

Otázka: „A co já, myslíte si, že jsem stará?“

A: „ Nejste stará. Nemáte nic ochablého a nemáte vyndavací zuby.“

Zapsala Zdena Marešová

 

Tématy komunitního kruhu ve 4. třídě byly Moje babička, můj děda, Staří lidé v mém okolí, úcta, pomoc x pozor zneužití,...Následoval poslech textu Strom života a porovnání pohledů na názoru dívky a na názoru chlapce. Pak měli žáci možnost vyjádřit své pocity volný psaním ve skupinách (básnička, krátký text). I čtvťáci se zúčastnili besedy s manželi Strakovými.

Po besedě tvořili koláže ve skupinách a na závěr svoje práce prezentovali ostatním.

 

5.třídě pracovali žáci ve skupinách na téma Období lidského života. Následovala volná asociace a zhodnocení. Pak se žáci mohli seznámit s prací v G-centru prostřednictvím besedy s manželi Strakovými. Zajímavým zpestřením dne byl poslech písní s tématikou stáří (Kocáb, Zmožek, Žalman). Žáci se pokusili o rozbor básně Dědova mísa a přečetli text o vztahu lidí a jeho změnách s narůstajícím věkem pod názvem Opravdová láska.

 

Použitá literatura : E. Petiška : ALENČINA ČÍTANKA. (Albatros, 1982.)

                            A. Lindregrenová : DĚTI Z BULLERBYNU. (Albatros, 1986.)

                            J. Spyriová : HEIDY DĚVČÁTKO Z HOR. (Albatros, 1973.)

                            F. Carter : ŠKOLA MALÉHO STROMU. ( Kalich, Praha 1993.)

                            STAŘÍ LIDÉ OKOLO NÁS. Sborník literární soutěže pro děti a mládež. (VDV, Praha 2007.)

 

Střípky z 2. stupně

Střípky z 2. stupně

Úvodní část projektového dne jsme zahájili ve škole, kde se žáci zamýšleli nad omezeními a klady, které stáří přináší. Z diskuse vyplynulo, že problematika stáří jde jaksi mimo běžnou reflexi dětí. Většina dětí má prarodiče ještě v produktivním věku a děti samy stáří jako takové neměli dosud potřebu řešit.

Po tomto uvedení do problematiky jsme odešli na plánovanou návštěvu G-centra, kde měli žáci v průběhu rozhovorů se seniory zjistit něco o jejich životě. Část dětí se rozešla po pokojích, povídat si s ležícími staroušky a část zůstala v atriu budovy a přilehlých místnostech s těmi, kteří měli o povídání zájem a zdraví jim dovolilo přijít. Začátek byl trochu rozpačitý, byl znát ostych a také vzájemnou nejistotu obou skupin, co od sebe mohou čekat. Nakonec se povídání celkem rozběhlo, děti se dozvěděli události z dětství seniorů, komentáře o tom jaká byla doba a jak tvrdě se muselo tenkrát pracovat, protože život se s nikým nemazlil.

Dětem i seniorům se jejich vzájemné setkání líbilo, některé děti jsme sami museli upozornit na to, že už je potřeba se vrátit do školy. Pro některé to však byl čas, který by raději vyplnili jinak, a bylo na nich poznat, že je to ani nebaví ani nijak neoslovuje. Jedním z důvodů mohlo být i to, že tato návštěva G-centra byla v průběhu let již několikátá a tudíž mnoho nového nepřinesla.

Po návratu do školy se všechny třídy postupně zúčastnily besedy s manželi Strakovými, kteří pracují v G-centru jako ošetřovatelé. Během besedy zazněly kromě osobních zkušeností i rady jak pečovat o starého člověka doma a co od nás staří očekávají a potřebují.

Minirozhovor s manželi Marií a Michalem Strakovými – lektory projektového dne Stáří, který proběhl v CZŠ Orbis-Pictus 19. 11. 2009 najdete v sekci Zajímavé odkazy.

Odpoledne pak pracovali žáci v jednotlivých třídách samostatně a ve vyšších ročních byl promítnut realistický film „Bába“ o mladé dívce ošetřující svou babičku. V sedmé třídě žáci rozebírali Nerudovu báseň „Dědova mísa“. Báseň byla nečekaně pro děti absolutně nesrozumitelná jak formou, tak obsahem…. mnozí žáci dokonce nebyly schopni rozpoznat, jak jdou sloky za sebou. Na závěr si žáci mohli vybrat vlastní téma pro slohovou práci se zaměřením na stáří. Většina žáků třídy psala na téma: „Moje stáří - omezení a výzvy“.

V deváté třídě se nepracovalo snadno, u žáků převládala vesměs nechuť k tématu a často tam zaznívaly názory typu: „Staří budeme až za padesát let, tak se nyní nad stářím zamýšlet nechceme.“

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin