home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Projektový tým

Členové projektového týmu

Členové projektového týmu
  1. Ing. Miroslava Nejezchlebová - vedoucí projektu
  2. Mgr. Dana Milerová - vedoucí programu osobnostního růstu žáka
  3. Ing. Mgr. Karel Dušek - koordinátor školního vzdělávacího programu
  4. Jana Čížková - účetní projektu
  5. Ing. Naděžda Kyptová - koordinátor projektu
  6. Eva Machová - administrativní pracovník
  7. Andrea Koblasová - publicita projektu
  8. Václav Hes - garant projektu
  9. Mgr. Jaroslav Fidrmuc - supervizor projektu

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin