home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Příroda za školou

8. projektový den - Příroda za školou

Ekologickým tématem s názvem Příroda za školou jsme se zabývali v průběhu 8. projektového dne. V úterý 26. dubna 2011 jsme se všichni společně vypravili do Centra ekologické výchovy do Votic. Zaměstnanci centra a místní záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro žáky naší školy připravili bohatý a zajímavý program.

Žáci a pedagogové viděli krátký dokumentární film o práci záchranné stanice, o ochraně přírody, seznámili se při jeho promítání s některými „klienty“ stanice a dozvěděli se mnohé z její historie a činnosti. Posláním stanice je péče o zraněné volně žijící živočichy, jejich léčení a opětovný návrat do volné přírody. Pracovníci stanice provádí také záchranné transfery živočichů, kteří jsou ohroženi lidskou činností (např. přemisťování ptačích hnízd v polích ohrožených při žních nebo zachraňování obojživelníků při jarním tahu přes silnice) a ochranná zabezpečení ohrožených stanovišť výskytu živočichů (např. zabezpečení úkrytů netopýrů). Stanice vznikla v roce 1998 a v současnosti působí v rámci Středočeského a Jihočeského kraje na území pověřených úřadů Votice, Sedlčany, Dobříš, Příbram, Tábor a Soběslav. Služba na výjezdy pro zraněná zvířata funguje nepřetržitě 24 hodin denně.

Prohlédli jsme si venkovní expozici zvířat, která nemohou být z nejrůznějších důvodů navrácena zpět do přírody. Každé zvířátko má svůj smutný příběh. Každé se do záchranné stanice dostalo díky lidské bezohlednosti a necitelnosti. To na děti velmi silně zapůsobilo, měli před sebou živého tvora, kterému byl znemožněn přirozený život vinou člověka. Jako protipól působil výklad pracovnice stanice, na kterém bylo poznat, s jakou láskou a péčí se o svěřená zvířata stará.

Všichni žáci v průběhu dopoledne také absolvovali naučnou stezku Život v lese, osm tématicky zaměřených stanovišť týkajících se české fauny a flóry našich lesů. Jednotlivé úkoly měly tři stupně náročnosti podle věku žáků a skupinky za plnění úkolů sbíraly body. Na závěr proběhlo vyhodnocení a předání zajímavých cen nejúspěšnějším skupinám v jednotlivých kategoriích

Návštěva Záchranné stanice a Centra ekologické výchovy ve Voticích přinesla žákům nový úhel pohledu na život člověka a jeho vztah k přírodě. Mohli si nově uvědomit zodpovědnost lidí za ostatní živé tvory v naší přírodě, za ochranu našeho životního prostředí. Je velký rozdíl, jestli o nutnosti ochrany přírody se žáky jenom teoreticky mluvíme nebo se s konkrétními dopady lidské činnosti na zvířata setkají tváří v tvář. Žáci CZŠ Orbis – Pictus  se v průběhu 8. projektového dne měli možnost nad některými ekologickými otázkami nově zamyslet, zeptat se na názor kompetentních lidí, kteří ve své práci objevili i životní smysl a odnést si do života nejen zajímavé informace, ale hlavně intenzivní osobní prožitky.

Dana Milerová

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin