home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Odpady

Projektový den „Odpady“

V rámci celoškolního projektového dne na téma  „Odpady“ navštívili žáci 1. – 9. ročníku naší školy Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ve školícím středisku v Českých Budějovicích.

Vzhledem k většímu počtu žáků jsme se rozdělili na 2 skupiny. V pondělí 24. května 2010 se zúčastnili výuky pod vedením lektorů centra Cassiopeia žáci 1.,4.,5. a 7. třídy. O týden později 31. května 2010 se seznamovali s tříděním odpadu žáci 2., 3., 6., 8. a 9. třídy. Výuka probíhala formou her, odděleně ve 2 učebnách ve 2 hodinovém pásmu pro každý ročník a byla přizpůsobena věku a znalostem žáků.

    

Všichni jsme si na počátku výuky definovali termín Ekologie a zahráli jsme si hru „Hřbitov odpadků“, která spočívala v rozřazování odpadu podle doby rozkladu.

Největším překvapením pro mnohé bylo zjištění, že sklo se rozloží za 3000 let.

Další poučnou a zajímavou hrou bylo třídění odpadků podle jejich druhu (např. sklo, plast, papír, nebezpečný odpad, hliník, železo, bio odpad atd.). Lektoři nezapomněli zmínit i směsný odpad a také význam a užitek sběrných dvorů. Žáci si zahráli na zaměstnance firmy, ve které byli odměňováni podle výsledků své práce, tzn. Jak správně odpad vytřídili. Vybrali si pro své pracovní skupiny sympatické názvy, jako např. Odpaďáci, Tříďáci, Popelnice, Kontejnerci, Komposťáci, Odpady s. r. o.  apod.

Další drobnou aktivitou bylo Pexeso s opravdovými věcmi. Žáci spojovali výrobek k odpadku. I ti nejmladší se naučili, jak spolehlivě rozeznat pomocí magnetu železo od hliníku a zmačkáním do kuličky zase rozeznávat papír od plastu.

     Průběžně žáci sledovali 4 díly ekologického pořadu České televize ABCD Ekologie aneb Životabudič, které byly vloženy mezi jednotlivé činnosti s tříděním odpadu. Při hře na „Supermarket“ se jednotlivé skupinky žáků učily, jak podle seznamu zboží co nejekologičtěji nakoupit. Při této hře zároveň zkoumali balení výrobků a zjišťovali nerecyklovatelný odpad.

Lektoři Cassiopei velmi vhodně zvolili aktivity a činnosti, pomocí kterých žáci získali nové informace, poznatky a zajímavosti na dané téma – proč třídit odpad, jak dlouho trvá rozklad určitých látek, problematika skládek, pravidla pro třídění, barevné rozlišení kontejnerů apod. Praktickou výukou si tak každý mohl vše patřičně „osahat“. Všichni žáci byli překvapeni zjištěním, že plast se dá recyklovat pouze 1x, papír asi 4x a sklo že je recyklovatelné stále. Další novinkou bylo, že polystyren se nerozloží nikdy.

Po skončení výuky se jednotlivé třídy dále zabývaly tříděním odpadu a počítáním kontejnerů na sídlišti Vltava a zjišťováním údajů o počtu obyvatel na tomto sídlišti. Některé třídy navštívily supermarket Globus, kde zkoumaly balení výrobků. Mladší žáci navštívili nedaleké jezírko, odpočívali v parku nebo na prolézačkách a na pískovišti vytvářeli „rybníčky“. Starší žáci plnili úkoly z pracovních listů na téma Odpady, které byly navázány na další předměty: zeměpis, český jazyk, anglický apod.

Práce na projektu pokračovala dále ve třídách, kde žáci tvořivě zpracovávali různé druhy odpadu a vznikly zajímavé výrobky.

Koordinátoři: Pavlína Strnadová, Vendula Nováková

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin