home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Lidé s mentálním postižením a jejich svět

V březnu letošního roku probíhal na naší škole projektový den na téma Lidé s handicapem. Cílem tohoto projektu bylo dětem naší školy přiblížit svět těchto lidí, který je sice jiný než svět těch zdravých, ale stejně hodnotný a krásný.

V motivačních hodinách si žáci prožitkovými aktivitami přiblížili situaci lidí s kombinovanými vadami. Seznámili se s příběhy konkrétních lidí s handicapem, těžkostmi výchovy dítěte s postižením. Měli možnost přečíst si povídky psané chlapcem s Downovým syndromem. Součástí těchto hodin byla i diskuze a možnost ptát se na vše, co je zajímalo.

 

Střípky 1.stupně

Střípky  1.stupně

Ve všech třídách 1. stupně projekt zahájili žáci se svými třídními učiteli prožitkovými aktivitami, kterými se snažili přiblížit si život dětí a dospělých s postižením. Seznámili se s příběhy lidí s postižením, získali informace o dětech s Downovým syndromem a dětskou mozkovou obrnou. Ve všech třídách proběhly zajímavé rozhovory na toto téma a děti společně hledaly odpovědi na různé otázky a vzpomínaly na děti nebo dospělé s postižením ve svém okolí. Prohlédly si spoustu zajímavých obrázků, pracovaly s různě obtížnými texty a společně zažívaly různé pocity (příjemné i méně příjemné).

Pak následovala návštěva chráněné dílny Rolnička v Soběslavi (děti z 2. stupně), speciálních škol Rolničky v Soběslavi (děti z 1., 2. a 3. třídy) a denního stacionáře a speciální školy Kaňky v Táboře (děti ze 4. a 5. třídy). Díky velké vstřícnosti klientů těchto zařízení a jejich pedagogů (za kterou děkujeme)  návštěvy spíše připomínaly společné setkání než exkurze. Klienti chráněných dílen učili naše děti vyrábět jednodušší výrobky. Tak si kluci mohli vyzkoušet práci s dláty v dřevodílně a výrobu svíček, děvčata pak zkusila vytvořit výrobky v keramické nebo textilní dílně. V polední přestávce navštívili čajovnu Rolničky a mohli ochutnat i něco z místních specialit.

Klienti ve speciálních školách Rolničky si pro naše prvňáky, druháky a třeťáky přiravili didaktickou hru na třídění odpadu, kterou si zahráli všichni dohromady. A naši čtvrťáci a páťáci si v Kaňce spolu s klienty zažili hodinu muzikoterapie.

 

A na co vzpomínají v jednotlivých třídách?

 

Žáci 1. třídy na společné povídání s obrázky, na vzájemné krmení jogurtem (hra na dítě s dětskou mozkovou obrnou), na prohlídku Rolničky a na společné hry a činnosti s klienty Rolničky (hra na odpadky, společné třídění odpadků).

Žáci 2. třídy vzpomínají na „testování“ vodního lůžka v Rolničce, na prohlídku objektu a společné sportovní hry a činnosti s klienty.

 

Žáci 3. třídy s úsměvem na tváři mluví o vzájemném krmení, o vodním lůžku a jejich pokusu domluvit se pomocí dorozumívacích tabulek. Zjistili, že to není vůbec jednoduché!

I žáci 4. třídy si s radostí vyzkoušeli vodní lůžko v Kaňce, pokusili se úspěšně zvládnout slalom na vozíčku pro tělesně postižené a i oni rádi zavzpomínají na vzájemné krmení, které si vyzkoušeli. Velmi se jim líbila společná muzikoterapie a Námořní písničku si notují i nadále během hodin hudební výchovy.

Žáky 5. třídy zaujaly různé speciální pomůcky, které využívají děti při vyučování, zadováděli si na vodním lůžku a s velkým zaujetím se zapojili při muzikoterapii do hry na různě velké bubny.

Lze říci, že se všichni žáci dozvěděli spoustu informací a zajímavostí ze života dětí a dospělých s postižením. Pracovali s různými obrázky, texty, tabulkami a společně prožívali různé aktivity a činnosti (přiměřeně svému věku). Všichni se shodli na tom, že tento projekt byl zajímavý a už jsou zvědaví, co je čeká příště.

Jaroslava Smetková

 

Střípky z 2.stupně

Střípky z 2.stupně

V první polovině března roku 2010 se uskutečnil na druhém stupni projektový den s názvem Lidé s mentálním postižením a jejich svět. Všechny třídy postupně navštívily chráněné dílny v Rolničce v Soběslavi.

Před samotnou návštěvou byly děti v jednotlivých třídách seznámeny s různými typy postižení, např. s Downovým syndromem a DMO. Žáci také pracovali s texty, které jim měly přiblížit svět mentálně postižených lidí.

Následovala prohlídka chráněných dílen a skladu výrobků.  Děti si na základě prohlídky rozhodly, které výrobky by chtěly zkusit pod vedením klientů z Rolničky vytvořit. Někteří malovali hrnečky, jiní ze dřeva vyřezávali sponu do vlasů, pracovali s filcem, vyráběli krasohledy, pletli košíky z pediku, vyráběli šperky z vitráží. Počáteční nervozita dětí se brzo rozplynula a nahradilo ji nadšení a soustředěnost na práci. Některé třídy druhého stupně tvorba natolik zaujala, že ani nestihly posedět v čajovně a ochutnat místní speciality. Z Rolničky děti odcházely spokojené, s pěknými výrobky a s radostí se vzájemného setkání s tamními lidmi. 

Další dny ve škole probíhala reflexe. Některé třídy druhého stupně zhlédly film  z cyklu České televize Experiment o mladíkovi s Downovým syndromem. Vyšší ročníky 2. stupně sepisovaly reportáž, která bude zveřejněna na webových stránkách Rolničky.

Jana Douchová

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin