home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Lidé psychicky nemocní a jejich svět

7. projektový den – Lidé s psychickým onemocněním a jejich svět

Motto: „Bláznit je lidské.“

Zprávičky z 1.stupně

Zprávičky z 1.stupně

Téma 7. projektového dne „Lidé s psychickým onemocněním a jejich svět“ je náročné, složité na pochopení a vyžaduje velkou míru empatického přístupu. S přiblížením a vysvětlením problematiky nám přišli na pomoc pracovníci Fokusu a připravili pro žáky naší školy workshop.

 

Žáčci 1. a 2. třídy navštívili Fokus v pondělí 21. března, 3., 4. a 5. třída v úterý 22. března 2011. Občanské sdružení Fokus podporuje a pomáhá lidem s duševním onemocněním. Své znalosti a zkušenosti se arteterapeutka Kristýna Strassová za pomoci pana ředitele Jana Máchy a paní Jitky Svobodové snažila našim dětem zprostředkovat zajímavou a oslovující formou. Děti se seznámily s  „Královstvím tichého bláznovství“, poznaly duševně nemocného pana krále, zákeřnou chorobu jménem schizofrenie a královského šaška, který chtěl pomoci. Viděly, jak nemoc krále ovládá, jakou má moc nad jeho životem. Společně se šaškem se žáci zamýšleli, jak by se dalo panu králi pomoci s jeho bludy, úzkostmi, nejistotami a strachy a zapojili se do jeho léčení. Z následné bohaté diskusi bylo poznat, jak dramatické zpracování tématu děti oslovilo. Zaujatě se dotazovaly na podrobnosti tohoto závažného onemocnění, hledaly cesty pomoci. Bezesporu obohacující setkání ve Fokusu jsme zakončili písničkou „Máš má ovečko dávno spát“.

 

Ve škole jsme pak ve většině tříd navázali komunitním kruhem, protože děti potřebovaly své dojmy, poznatky a pocity sdílet, žádaly si odpovědi na další vyvstávající otázky, toužily vyslovit nahlas své myšlenky, úvahy a přání. Pokusily se výtvarně ztvárnit cokoli z daného tématu: představu psychického onemocnění, úzkosti, noční můry, strach. Žáci 5. třídy ve skupinkách zpracovávali toto téma volnou literární formou. Vznikly zajímavé příběhy, báseň i komiks.

 

Cílem celého tématu Lidé s psychickým onemocněním a jejich svět bylo otevření problematiky duševní nemoci. Důležité bylo pochopení skutečnosti, že nemoc nemusí být vždy vidět, nemusí být na těle nemocného poznat, přesto dokáže život člověka změnit, zatížit a vložit těžké břemeno i na lidi nemocnému blízké.

 

Zprávičky z 2. stupně

Zprávičky z 2. stupně

Ve dnech 28. a 29. března 2011 jsme s druhým stupněm naší školy navštívili Fokus Tábor, sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním. Tato nezisková organizace poskytuje sociální služby tak, aby pomohly nemocným lidem v bezpečném návratu zpět do běžného života. Zařízení (vlastně komunitní centrum) nabízí služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, provozuje také chráněné dílny.

 

Ještě před samotnou návštěvou Fokusu všichni žáci shlédli ve škole film Čistá duše. Autentický příběh Johna Nashe (nositele Nobelovy ceny za ekonomii), který při svém mimořádném talentu v oblasti matematiky prožívá závažnou psychickou poruchu, byl velmi působivý a sám naváděl k důkladné reflexi už ve škole. A na tento film se pak navázalo při praktických seminářích ve Fokusu.

 

Seminář pro 8. a 9. třídu měl název Emoce – prožitek. I zde byla přednáška o duševních nemocech, tentokrát více do hloubky (bludy, halucinace, schizofrenie). V dramaterapii si žáci při skupinové práci mohli zakusit pocity bezmoci a uvolnění ze sevření. Zabývali se emocemi psychicky nemocných lidí.

 

Všem žákům byl na závěr představen Fokus jako zařízení, které podporuje lidi s duševním onemocněním, pomáhá jim obnovovat sociální dovednosti a návyky prostřednictvím terapeutických programů.

 

Většina žáků se shodla na tom, že díky tomuto projektovému dni získala velké množství nových informací o lidech, kteří žijí vedle nich, a kteří to vůbec nemají lehké.

 

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin