home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Inovace ŠVP

Táborský deník / 26.11.2011

Projekt otevřeno spěje ke konci

IMPLEMENTACE DO ŠVP

V průběhu srpna a září v roce 2011 budou na základě získaných zkušeností vytvořeny metodické materiály pro začlenění programu ORŽ do ŠVP a dále použity jako metodika pro závěrečný seminář Výchova k prosociálnosti, který bude určen dalším učitelům z jiných škol. Tento seminář  bude trvat dva dny a bude probíhat ve škole v říjnu 2011.

Inovace ŠVP

Zkratka: ŠVP - školní vzdělávací program

 

Inovací  obecně rozumíme využívání nových myšlenek, uvedení  nápadu v život.

Inovace školního vzdělávacího programu  je  jeho rozšíření o prvky vedoucí k osobnostnímu rozvoji žáka (inovuje se obsah, metody i formy výuky). Nový  školní vzdělávací program zahrne rozvoj osobnosti žáka do většiny vyučovacích předmětů a rozšíří stávající školní vzdělávací program Učíme se navzájem o nové aktivity uskutečňované mimo klasické vyučování (kursy prosociálního chování, dny dobrovolnické práce). Realizované projektové dny budou zaměřeny na témata vedoucí k osobnostnímu rozvoji. Na  začlenění programu osobnostního rozvoje žáka do školního vzdělávacího programu budou učitelé připraveni dvouletým kurzem etické výchovy. Při samotné realizaci bude škola spolupracovat s odborníky i neziskovými organizacemi působícími v ekologické, sociální a charitativní oblasti. S průběhem a výstupy inovace školního vzdělávacího programu bude seznámena širší pedagogická veřejnost formou semináře.

 

 

 

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin