home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Dny dobrovolnické práce

Dny dobrovolnické práce 9. třídy

(3. část programu ORŽ v grantovém projektu Otevřeno)

červen 2011

Klíčová aktivita patří do vrcholné 3. části programu osobnostního růstu žáka (programu ORŽ) spolu s Dny pro druhé, které v menším jednodenním rozsahu realizují 1. – 8. třída naší školy. Než žáci 9. třídy mohli vyjít ze školy a pracovat v terénu neziskových organizací našeho regionu pět navazujících dnů jako dobrovolníci, museli absolvovat první dvě části programu ORŽ:

1.      projektové dny (4 dny v jednom školním roce)

2.      kurz prosociálního chování (tematicky zaměřený pětidenní výjezd).

 

Následovaly další postupné kroky už v rámci této klíčové aktivity, které čím dál více ukazovaly dobrovolnictví v jeho pestrosti a rozmanitosti, jako smysluplnou volnočasovou aktivitu vhodnou pro celý život

Klíčová aktivita byla realizována postupně takto:

a)      seznámení s tradicemi dobrovolnictví a s jeho různými podobami v současnosti – seminář pro žáky pod vedením koordinátorky dobrovolníků z Domácího hospice Jordán v Táboře (DHJ)

b)      tvorba vlastní projektové žádosti na dobrovolnickou činnost (vypracovaná podle všech zásad a pravidel pro poskytování malých grantů) – skupinová práce žáků pod vedením koordinátory dobrovolníků z DHJ a vedoucí projektu Otevřeno

c)      seznámení se zákonem o dobrovolnické službě, s dobrovolnickou smlouvou – seminář pro žáky pod vedením ředitelky Dobrovolnického centra Farní charity Tábor

d)      výběr vhodných neziskových organizací pro výkon dobrovolnické práce (z oblasti ekologické, sociální nebo charitativní) – žáci dostali na výběr libovolné zařízení nejlépe na území Tábora a v blízkém okolí; celá malá třída se jednohlasně shodla na G-centru Tábor – Domově pro seniory

e)      ústní dohoda o provádění dobrovolnických prací v G-centru Tábor 20. – 24. června 2011 - uzavřená mezi ředitelkou G-centra a vedoucí projektu Otevřeno

f)       pojištění dobrovolníků po dobu vykonávání dobrovolnických prací (pro případ úrazu nebo neúmyslně způsobené škody) - vyřešila škola svou smlouvou (odpovědnostní pojištění)

g)      podpis dobrovolnické smlouvy mezi žáky 9. třídy (a jejich zákonnými zástupci) a zastřešující organizací Dobrovolnickým centrem Farní charity Tábor na výkon dobrovolnických prací v týdnu od 20. – 24. června 2011 v G-centru Tábor

h)      seznámení žáků se zásadami práce se starými lidmi

i)        vlastní provádění dobrovolnických prací v rozsahu pěti dnů (podle smlouvy) jako vyvrcholení projektu Otevřeno a současně jako netradiční zakončení docházky na základní škole:

a.       náplní práce byl individuální kontakt s klienty a trávení společného času s klienty G-centra

b.      první den dobrovolnických prací byli žáci podrobně seznámeni s prostředím, možnostmi a zázemím G-centra, s kontaktními osobami pro výkon své práce

c.       každý odpracovaný den proběhla reflexe před odchodem z G-centra – s pedagogickým dozorem školy

d.      pedagogové školy vykonávali v G-centru dozor po celou dobu dobrovolnických prací

j)        sepsání vlastních postřehů, zážitků, dojmů a hodnocení celé aktivity v Deníku dobrovolníka – zhotovili všichni žáci, kteří se účastnili dobrovolnictví v G-centru

k)      provedení reflexe a evaluace celé dobrovolnické práce – s vedoucí projektu ve škole po ukončení klíčové aktivity

l)        vyhotovení evaluačních dotazníků, rozdání rodičům žáků a vyhodnocení těchto dotazníků – vedoucí projektu a koordinátorka projektu.

Aktivita byla velmi členitá. Bylo potřeba ji dlouhodobě detailně připravovat. Součástí práce pedagogů bylo podnícení a motivování žáků k možnému dalšímu životnímu směrování. Někteří žáci se s touto formou práce se starými lidmi potkali poprvé v životě. Další si sami domluvili pokračování své započaté práce v G-centru v čase nadcházejících prázdnin. Mnohé zajímavé postřehy lze nalézt v denících. S radostí v srdci lze konstatovat, že celá aktivita se velmi zdařila.

Po této 9. třídě opravdu zůstane nejedna stopa….

Zapsala: Ing. Miroslava Nejezchlebová – vedoucí projektu

Dny dobrovolnické práce 9. třída – vyvrcholení programu ORŽ:

Místo: vybraná ekologická, sociální a charitativní zařízení v Táboře a okolí

Téma: dobrovolnická práce v ekologické, sociální a charitativní oblasti v konkrétní neziskové organizaci (organizace k výběru navrhne škola) 

Časový rozpis: předposlední týden v červnu 2011

Délka trvání: 5 dnů

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin