home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Děti ohrožené a bez rodiny

Projektový den - Děti ohrožené a bez rodiny

Projektový den - Děti ohrožené a bez rodiny

Koncem listopadu 2010 proběhl na CZŠ Orbis – Pictus 6. projektový den pod názvem Děti ohrožené a bez rodiny. Tentokrát jsme se v jednotlivých třídách zabývali tématem opuštěných, osiřelých, ohrožených i týraných dětí.

 

 

Střípky z prvního stupně

Střípky z prvního stupně

Začali jsme besedou s paní Květou Cermanovou, adoptivní matkou tří romských dětí a spolupracovnicí a lektorkou Fondu ohrožených dětí. Její zkušenosti, o které se během setkání s dětmi rozdělila, a příběhy konkrétních dětí z dětských domovů na žáky velmi silně zapůsobily. Někteří si možná poprvé v životě uvědomili, že není úplně samozřejmé mít maminku a tatínka, kteří nás nade vše milují a pečují s velkým nasazením o bezpečí a pohodlí svých dětí. Žáky hodně silně zasáhly příběhy týraných dětí i vypravování o každodenním životě v dětském domově.

Rozhovor s Květou Cermanovou si můžete přečíst v sekci Zajímavé odkazy.

 

 

Témata otevřená při besedě jsme později rozebírali v jednotlivých třídách. Mluvili jsme o možných pocitech dětí adoptovaných, přemýšleli jsme třeba také o tom, co může vést maminku k odložení svého dítěte. Využívali jsme texty v čítance, zpracovávali jsme pracovní listy s tématikou rodiny, práv dětí, žáci malovali obrázek, co by přáli dětem v dětském domově a zamýšleli se pomocí pětilístku nad slovem DOMOV.  V páté třídě se žákům podařilo ve skupinách rozpracovat tématiku náhradní rodinné péče. Porovnávali klady a zápory života v dětském domově, SOS vesničce, v pěstounské rodině i rodině adoptivní. Vytvořili také velmi zdařilé příběhy.

 

 

Starší žáci (3. – 5. třída) na závěr tématu společně sledovali film Ivy Procházkové Únos domů, který vypravuje o opuštěnosti a izolovanosti třináctiletého sirotka Libora uvnitř hmotně zajištěné rodiny svých příbuzných, o jeho dramatickém útěku únoscům a o nalezení láskyplného domova v pěstounské rodině. Příběh je velmi zaujal, empaticky hodnotili jednotlivé scény filmu, popisovali vlastní prožitky a představy. Proto na závěr napsali dopis některé z postav.

                                                                                              Dana Milerová

 

 

Střípky z 2. stupně

Střípky z 2. stupně

I na druhém stupni jsme se v rámci tématu Děti ohrožené a děti bez rodiny zabývali problematikou dětí, které nevyrůstají ve své biologické rodině. Celý projektový den na 2. stupni byl rozdělen na tyto části, které probíhaly ve výuce postupně v tomto pořadí:

 

Beseda pro všechny žáky:

Na besedu byla pozvaná lektorka spolupracující s Fondem ohrožených dětí paní Květa Cermanová. Její vědomosti a praktické zkušenosti jsou obrovské, neboť společně s manželem adoptovala a vychovává tři romské děti, v současnosti se věnuje přípravě pěstounských rodin. Paní Cermanová přiblížila dětem situaci ohrožených dětí v naší republice, funkci občanských sdružení Fond ohrožených dětí a Rozum a cit. Nastínila otázky sociálně-právní ochrany dětí a široce otevřela myšlenku, že děti patří do rodiny. Mluvila podrobně o náhradních rodinné péči – o pěstounství a adopci (jako šanci pro opuštěné děti), uváděla konkrétní případy ze svého života a života ostatních rodin, které jako náhradní rodiny fungují. Velmi přirozeně a objektivně dětem přiblížila situaci dětí v současných kojeneckých ústavech a dětských domovech. Při besedě děti 2. stupně dostávaly prostor pro dotazy k problematice a k sebereflexi. Beseda proběhla ve dvou skupinách podle věku dětí – pro 6. a 7. třídu, pro 8. a 9. třídu.  

 

 

Promítání tematicky zaměřených filmů:

  • 8. třída – film Smradi (otevření problému adaptace dětí z dětských domovů v nových rodinách, přijetí těchto dětí adoptivními rodiči i okolím, vztahu naší společnosti k Romům a romským dětem); následovala řízená diskuse k filmu.
  • 9. třída – film Únos domů (sirotek vychovávaný majetnými příbuznými nachází svou novou rodinu u vřelých a srdečných lidí, kteří žijí ve velké rodině se svými adoptovanými dětmi); následovala řízená diskuse k filmu.

 

Reflexe a prohloubení informací, které děti získaly z besedy popř. promítání filmu. Byly k tomu využity následující hodiny občanské výchovy (úvod do právní problematiky opuštěných dětí, pěstounství, osvojení), strategie osobnostního vývoje (empatický a kreativní přístup v pěstounství a v adopci), rodinné výchovy (různé typy rodin v dnešní společnosti). V každé třídě byl projektový den dětmi zhodnocen a uzavřen.

Miroslava Nejezchlebová

 

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin