home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Den pro druhé

Den pro druhé

Závěr projektu OTEVŘENO (3. část programu osobnostního růstu žáka ORŽ) pro letošní školní rok 2010/2011 byl, pro 1. – 8. třídu, ve znamení DNE PRO DRUHÉ. Každá z tříd si vybrala jednu neziskovou organizaci pracující v ekologické, sociální či charitativní oblasti, do které se vypravila na pracovní návštěvu. Tentokrát to však nebylo za účelem se s ní pouze seznámit a něco se o ní dozvědět nového, ale nějakým způsobem jí konkrétně pomoci.

První třída si pro klienty G-centra - Domova pro seniory připravila hudební a literární vystoupení, během kterého zaznělo několik známých písniček, básniček a ti odvážnější vystoupili také se svými hudebními nástroji, na které zahráli. Po vystoupení se pak žáčci rozeběhli mezi klienty G-centra a každého obdarovali drobným dárkem, který sami vyrobili.

Žáci druhé třídy věnovali svůj den paní Ladislavě Svobodové, člence Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která je nevidomá. Na návštěvu s sebou přinesli vlastnoručně upečené zákusky. A protože bylo hezké počasí, vydali se na společnou procházkou do Kavárny Fokus, kde si s paní Ladislavou popovídali a dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života zrakově postižených lidí.

Třetí třída se rozhodla podpořit Domácí hospic Jordán, o.p.s., který zahájil svou činnost v loňském roce 2010 – konkrétně charitativní obchůdek. Během návštěvy, kdy pomohli s drobným úklidem (mytí kompenzačních pomůcek, přesazení květin, zametání atd.) a vystavili k prodeji své obrázky a skleněné kořenky, které speciálně pro tuto příležitost sami vytvořili, se seznámili s fungováním a provozem domácího hospice.

Stejně jako druhá třída se i ve čtvrté třídě žáci domluvili, že napečou různé dobroty. Ty ale tentokrát směřovaly přímo do Fokusu Tábor, kde pracují lidé s duševním onemocněním. Žáci nejprve obešli všechny klienty této organizace a nabídli jim ochutnávku ze své kuchyně, zbývající dobroty pak nechali na prodej v kavárně Café Fokus, kterou pomohli před jejím otevřením připravit.

Poslední třída prvního stupně - pátá třída – „nafasovala“ na římskokatolické faře v Táboře košťata, hadry, kýble a vysavač a jala se uklidit Kostel proměnění Páně na hoře Tábor (kostel zřizovatele naší církevní školy).

Žáci šesté třídy se se svou třídní učitelkou vydali do táborského G-centra, kde se po úklidu zahrady a pletí záhonů individuálně věnovali klientům G-centra – povídali si s nimi, hráli různé hry a vytvářeli výrobky z papíru. Před svým odchodem je pak obdarovali drobnými pozornostmi.

Nejdál se za svým Dnem pro druhé vydala sedmá třída – konkrétně až do Soběslavi do střediska diakonie Rolnička, které poskytuje služby dětem a dospělým s různými typy postižení. Během své návštěvy žáci naší školy pomohli na zahradě (přehazovali kompost, pleli záhony, uklízeli chodníky, brousili pískoviště) i uvnitř střediska (myli židlí, vytírání atd.)

Osmá třída se, pod záštitou Centra ekologické výchovy Tábor, vydala s pytli a rukavicemi po břehu řeky Lužnice a až k Harrachovce sbírala odpadky a jiný nepořádek.

V rámci zájmového kroužku Vaření se podíleli na Dnu pro druhé také žáci 1. stupně, kteří tento kroužek navštěvují. Pro návštěvníky vernisáže školní výtvarné výstavy nazvané „Vážka v červených šatech letí na slavnost“ napekli různé dobroty (slané a sladké pečivo), které v den vernisáže servírovali.

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin