home www.orbiska.cz Otevřeno - Projekt Výchova k prosociálnosti - home

Aktuality

Naše výstava v České televizi!

Naše výstava v České televizi!

Jaká panuje atmosféra na výstavě můžete vidět ve zpravodajství České televize právě zde.

Tento odkaz je pouze dočasný, pokud by se neotvíral, byl záznam odstraněn z webu Čt.

Máme otevřeno

Máme otevřeno

V úterý 29. 11. 2011 byla v Husitském muzeu v Táboře slavnostně zahájena naše dlouho připravovaná výstava Máme otevřeno. Po rozhledně Hýlačka, která je nejvýše položeným výstavním prostorem v Táboře, prezentujeme náš projekt v prostorech, které jsou v současné době pro změnu nejníže umístěným výstavním prostorem v Táboře.

Na vernisáži se trochu mluvilo, trochu vzpomínalo, trochu jedlo a hlavně... 

...jsme si hodně hráli!

Poděkování patří Kláře Smolíkové za spolupráci a Husitskému muzeu v Táboře za možnost vystavovat v tak překrásném prostoru, Tomášovi Růžičkovi za grafické práce, podporu a profesionalitu, Danu Kržovi za grafické a fotografické práce, obětavost a ochotu pracovat i v noci, Ondrovi Kalivodovi za web, mým úžasným dětem Barunce, Kristýnce a Jindrovi za pomoc při instalaci výstavy, ozvučení a trpělivost a za toleranci mé práce na celém projektu, Filipovi Kotoučkovi za zapůjčenou aparaturu, Davidovi Peltánovi a Kristýně Vrkočové za mediální podporu, projektovému týmu a všem ostatním, kteří nám s ochotou pomáhali.

Andrea Koblasová, publicita projektu

Výstava Máme otevřeno

30.11. - 7.12. 2011 - Husitské muzeum v Táboře

Vernisáž výstavy - 29.11. 2011 v 15:30 hod.

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program - ŠVP dodatek 2  - 1. září 2011 najdete v dokumentech na www.orbiska.cz

 

 

Etická výchova – cesta k prosociálnosti ( seminář 19. listopadu 2011 )

Seminář je určen pro pedagogickou veřejnost Jihočeského regionu – pro učitele, vychovatele ze základních a středních škol, pro všechny, kteří mají zájem se seznámit s využitím etické výchovy v praxi.  

Program semináře vychází ze zkušeností pedagogů školy, kteří absolvovali dvouletý kurz prosociální výchovy a nyní ho uplatňují při své práci s dětmi.

Cíl semináře:  

 • Seznámení pedagogických pracovníků z jiných škol s projektem Otevřeno.
 • Seznámení s náplní kurzu etické výchovy.
 • Seznámení s dílčími klíčovými aktivitami projektu Otevřeno a jejich realizací.
 • Inspirace ředitelům škol k začlenění etické výchovy do vlastního ŠVP.   
 • Nabídka pomoci při hledání vlastní cesty pro uplatnění principů etické výchovy.

přihláška na seminář / pozvánka na seminář / plakát - seminář

 

Etická výchova – cesta k prosociálnosti ( seminář 22. října 2011 )

Seminář je určen pro pedagogickou veřejnost Jihočeského regionu – pro učitele, vychovatele ze základních a středních škol, pro všechny, kteří mají zájem se seznámit s využitím etické výchovy v praxi.

Program semináře vychází ze zkušeností pedagogů školy, kteří absolvovali dvouletý kurz prosociální výchovy a nyní ho uplatňují při své práci s dětmi.

Cíl semináře:

 • Seznámení pedagogických pracovníků z jiných škol s projektem Otevřeno. 
 • Seznámení s náplní kurzu etické výchovy. Seznámení s dílčími klíčovými aktivitami projektu Otevřeno a jejich realizací. 
 • Inspirace ředitelům škol k začlenění etické výchovy do vlastního ŠVP. 
 • Nabídka pomoci při hledání vlastní cesty pro uplatnění principů etické výchovy.

přihláška na seminář / pozvánka na seminář

 

Dny dobrovolnické práce 9. třídy - červen 2011

Dny dobrovolnické práce 9. třídy - červen 2011

(3. část programu ORŽ v grantovém projektu Otevřeno)

 • klíčová aktivita patří do vrcholné 3. části programu osobnostního růstu žáka (programu ORŽ) spolu s Dny pro druhé, které v menším jednodenním rozsahu realizují 1. – 8. třída naší školy. Než žáci 9. třídy mohli vyjít ze školy a pracovat v terénu neziskových organizací našeho regionu pět navazujících dnů jako dobrovolníci, museli absolvovat první dvě části programu ORŽ: projektové dny (4 dny v jednom školním roce) a kurz prosociálního chování (tematicky zaměřený pětidenní výjezd).

 • následovaly další postupné kroky už v rámci této klíčové aktivity, které čím dál více ukazovaly dobrovolnictví v jeho pestrosti a rozmanitosti, jako smysluplnou volnočasovou aktivitu vhodnou pro celý život.
 • jak byla klíčová aktivita postupně realizována se dočtete zde.

Den pro druhé - červen 2011

Den pro druhé - červen 2011
 • závěr projektu OTEVŘENO (3. část programu osobnostního růstu žáka ORŽ) pro letošní školní rok 2010/2011 byl, pro 1. – 8. třídu, ve znamení DNE PRO DRUHÉ. Každá z tříd si vybrala jednu neziskovou organizaci pracující v ekologické, sociální či charitativní oblasti, do které se vypravila na pracovní návštěvu. Tentokrát to však nebylo za účelem se s ní pouze seznámit a něco se o ní dozvědět nového, ale nějakým způsobem jí konkrétně pomoci. Kam jsme se vydali a co jsme tam všechno dělali se dočtete v odkazu DEN PRO DRUHÉ

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Hýlačka
 • Ve středu 11. května 2011 v 15 hodin byla na rozhledně Hýlačka na Větrovech oficiálně zahájena výstava OTEVŘENO, jako ohlédnutí za dosavadními aktivitami stejnojmenného projektu, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

 • Středeční vernisáž byla pojatá jako „Putování za klíčovou dírkou“. Žáci se svými učiteli se v odpoledních hodinách vydali na rozhlednu (někdo autobusem, někdo pěšky). Po krátkém uvítání paní ředitelkou si každá třída zavěsila svůj symbolický klíč, čímž byla výstava zahájena.

 • Rodiče a hosté si na výstavě přiblížili smysl a dosavadní průběh projektu, žáci a pedagogové zase s radostí zavzpomínali na aktivity, nové poznatky a společné prožitky uplynulých dvou let.

 • Po prohlídce rozhledny došlo i na hraní her, které si pro žáky prvního stupně připravili jejich starší spolužáci. Kdo měl zájem, mohl si pochutnat na vlastnoručně opečeném buřtíku. Počasí nám přálo a tak si troufnu říct, že se toto netradiční středeční odpoledne opravdu vydařilo.

Evaluační dotazník Kurzu prosociálního chování - květen 2011

 • v letošním školním roce proběhl v rámci projektu OTEVŘENO pětidenní prožitkový Kurz prosociálního chování, který byl zaměřen na sebepoznávací techniky a rozvoj osobnosti žáka. Po absolvování byly rodičům žáků opět rozeslány dotazníky.
 • k rodičům směřovalo celkem 117 dotazníků a vrátilo se 63%, tj. 74 dotazníků.
 • vyhodnocení najdete v sekci Evaluace.

Kurz prosociálního chování

Kurz prosociálního chování
 • v rámci projektu Otevřeno proběhl jako další klíčová aktivita kurz výchovy k prosociálnímu chování, který byl určen pro žáky všech ročníků. Tento pětidenní pobyt byl uskutečněn v rekreačním středisku Avia Varvažov nacházející se v malebné krajině obklopené lesy s protékající řekou Skalicí nedaleko přehrady Orlík. Kurz byl cíleně rozdělen na dvě části. První proběhla ve dnech 2. – 6. května 2011 a byla určena pro 1. – 4. třídu, jejichž hlavním tématem kurzu bylo ,, Lovci mamutů‘‘ a vše týkající se období pravěku.
 • druhá část se uskutečnila týden poté od 16. května do 20. května 2011 a zúčastnění byli žáci 5. - 9. třídy. Hlavní myšlenkou symbolizující charakter průběhu aktivit byla ,, Zlatá stezka‘‘.
 • o tom, jak jsme se na kurzu měli a co všechno jsme dělali se dočtete v odkazu Kurzy prosociálního chování

8. projektový den - Příroda za školou

8. projektový den - Příroda za školou
 • ekologickým tématem s názvem Příroda za školou jsme se zabývali v průběhu 8. projektového dne. V úterý 26. dubna 2011 jsme se všichni společně vypravili do Centra ekologické výchovy do Votic. Zaměstnanci centra a místní záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro žáky naší školy připravili bohatý a zajímavý program.
 • a co bylo nejzajímavější se dočtete v odkazu Projektové dny - příroda za školou

7. projektový den – Lidé s psychickým onemocněním a jejich svět

7. projektový den – Lidé s psychickým onemocněním a jejich svět

 • Téma 7. projektového dne „Lidé s psychickým onemocněním a jejich svět“ je náročné, složité na pochopení a vyžaduje velkou míru empatického přístupu. S přiblížením a vysvětlením problematiky nám přišli na pomoc pracovníci Fokusu a připravili pro žáky naší školy workshop.
 • Žáčci 1. a 2. třídy navštívili Fokus v pondělí 21. března, 3., 4. a 5. třída v úterý 22. března 2011.
 • 28. a 29. března 2011 jsme Fokus navštívili s druhým stupněm naší školy.
 • Více najdete jako obvykle v sekci Projektové dny.

 

Návštěva rekreačního střediska Avia Varvažov

Návštěva rekreačního střediska Avia Varvažov

Ve středu 6. dubna 2011 jsme navštívili rekreační středisko Avia Varvažov, které vyhrálo ve výběrovém řízení na ubytování pro realizaci Kurzu prosociálního chování.

Jedná se o velký prostorný areál, tudíž si každá třída bude moct najít svůj koutek pro aktivity, kde nebude rušena ostatními skupinami. Středisko je ze všech stran obklopeno lesy a podél protéká říčka Skalice, kde je v případě příznivého počasí možnost koupání. Na své si tam přijdou také příznivci školního kroužku Outdoorových aktivit – v těsné blízkosti je skála vhodná pro slaňování.

Naštěstí, i pokud nám počasí nebude přát, je k dispozici dost místností, aby každá třída měla potřebný prostor a soukromí pro aktivity, které si třídní učitelé připraví.

V areálu je dostatečné sportovní zázemí v podobě rozsáhlé louky, travnatého
a betonového hřiště, které bezesporu využijeme pro různé míčové hry a sportovní turnaje. Večer bude určitě možnost posezení u ohně – nabízí se velké společné ohniště a nejspíš by po domluvě s majiteli neměl být problém, aby si, v případě zájmu, každá třída udělala svůj „soukromý“ oheň – samozřejmě s ohledem na bezpečnost, přece jen jsou v blízkosti lesy
.

A aby bylo i kulturnímu vyžití učiněno za dost, je v blízkosti státní hrad Zvíkov, což je ideální příležitost pro výlet.

Doufáme, že kurz splní přesně ta očekávání, která v něj klademe – tedy že bude krásné počasí a děti (a samozřejmě i učitelé) si odvezou spoustu nových zážitků a poznatků nejen o sobě, ale také o ostatních spolužácích.

Odkaz na leteckou mapu:

http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@st=s@ssq=varva%C5%BEov@sss=1@ssp=118971500_127692492_151608428_151482060@x=132403168@y=133587552@z=15

 

 

Závěrečné zkoušky a obhajoba závěr. práce, závěr. reflexe kurzu: 19. března 2011

Závěrečné zkoušky a obhajoba závěr. práce, závěr. reflexe kurzu: 19. března 2011

Součástí závěrečných zkoušek 2letého 250 hod kurzu Výchova k prosociálnosti bylo:

-         hodinový didaktický test

-         obhajoba závěrečné práce

-         ústní zkoušení z teoretických otázek z etické výchovy a psychologie.

Všichni zúčastnění pedagogové zkoušky zvládli a dostali osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu.

BLAHOPŘEJEME!

 

Sedmý projektový den - Lidé psychicky nemocní a jejich svět.

 • právě pracujeme na sedmém projektovém dnu s tématem: Lidé psychicky nemocní a jejich svět. Tento projektový den je ve spolupráci s táborským Fokusem, který navštívíme po skupinách ve dnech 21.3. - 29.3. 2011. Pracovat s námi bude místní arteterapeutka, pro každou skupinu bude připraveno jedno (věku přiměřené) téma.
 • žáci na druhém stupni před návštěvou Fokusu budou sledovat film Čistá duše.

 

Výzva k podání nabídek

Výběrové řízení v rámci OP VK – Kurz prosociálního chování 1. – 9. třída

Zajištění ubytování, stravování a dalších služeb pro Kurz prosociálního chování 1. – 9. třídy.

- dne 14. února 2011 byla uchazečům, kteří zaslali nabídku do výběrového řízení na zajištění ubytování, stravování a dalších služeb pro realizaci Kurzu prosociálního chování 1. - 9. třídy, odeslána informace o jeho zrušení. Výběrové řízení bylo zrušeno bez udání důvodu.- projektový tým aktualizoval výzvu na Kurz prosociálního chování 1. - 9. třídy a rozeslal ji vybraným uchazečům.

 

12. seminář EtV: 15. ledna 2011

12. seminář EtV: 15. ledna 2011
 • poslední seminář dvouletého kurzu byl orientován na aplikační téma Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu.
 • teorie byla zaměřená na definici sexuálního zdraví, na roli sexuální výchovy, na sexuální hédonismus a jeho důsledky, cool sex, něžnost a smyslnost, sexuální vývoj člověka podle S. Freuda.
 • zamýšleli jsme se nad syndromem rizikového chování v dospívání, pohlavním zneužíváním, posilováním sebeúcty.
 • aktivity k danému tématu byly podnětné a šly do hloubky: rozvíjení sexuální identity (v rovině fyziologické, psychologické, sociální, kulturní), co očekávají muži od žen a ženy od mužů, hračka z mého raného dětství, seznámení dvou adolescentů (vnitřní hlasy), vliv mé původní rodiny.
 • závěrečné práce účastníků byly zkonzultovány a provádí se konečné úpravy před odevzdáním.

 

Výběrové řízení

Dne 14.1.2011 byla vybraným ubytovacím zařízením jihočeského kraje rozeslána výzva k podání nabídky do výběrového řízení pro realizaci pětidenního prožitkového kurzu prosociálního chování. Uzávěrka příjmu nabídek byla stanovena na 28.1.2011.

Kurzu, který bude zaměřen na sebepoznání a rozvoj prosociálního chování žáka s přípravou na dny dobrovolnické práce, se zúčastní všichni žáci naší školy. Vše proběhne v měsíci květnu 2011 a žáci budou rozděleni na 2 skupiny (1. – 4. třída, 5. – 9. třída), z nichž každá pojede v jiném termínu s týdenním rozestupem mezi turnusy (tj. 1. a 3. nebo 2. a 4. týden).

 

 

Fotografická soutěž - do 10.ledna 2011

Církevní základní škola Orbis - Pictus pořádá fotografickou soutěž pro žáky, rodiče a učitele na téma OTEVŘENO - fotografie nápisů a cedulek OTEVŘENO z obchodů, dveří, cedulí, plakátů a dalších nejrůznějších míst

 

12. seminář EtV: 15. ledna 2011

Jsme napřed!

 • jak jsme předběhli dobu a zařazujeme etickou výchovu do vyučování se dočtete v článku Kateřiny Nimrichtrové zde!

11. seminář EtV: 27. listopadu 2010

11. seminář EtV: 27. listopadu 2010
 • tento předposlední seminář byl zaměřený na další dvě aplikační témata etické výchovy, konkrétně na Ekonomické hodnoty a Rodinu, ve které žiji. Seznámili jsme se s teorií ekonomických hodnot – s filozofií Ericha Fromma (kniha Mít nebo být) a významem peněz podle prof. Jana Sokola.
 • podnětnou a hlubokou diskusi k problematice vyspělých a rozvojových zemí zahájila aktivita 80:20 (aktivita byla aplikací Paretova pravidla z time managementu).
 • velmi zajímavá byla aktivita s praktickým využitím šesti životních stylů (forem) podle J. Strangera, aktivita aplikovala základní volbu člověka. Protože účastníci semináře mají odevzdané koncepty svých závěrečných prací k posouzení, byla část semináře zaměřená na konzultace ohledně závěrečných prací.

 

Projektový den - Děti ohrožené a bez rodiny

Projektový den - Děti ohrožené a bez rodiny
 • tématem opuštěných, osiřelých, ohrožených i týraných dětí jsme se zabývali v jednotlivých třídách koncem listopadu 2010.
 • začali jsme besedou s paní Květou Cermanovou, adoptivní matkou tří romských dětí a spolupracovnicí a lektorkou Fondu ohrožených dětí. Její zkušenosti, o které se během setkání s dětmi rozdělila, a příběhy konkrétních dětí z dětských domovů na žáky velmi silně zapůsobily.
 • dále jsme se v jednotlivých třídách věnovali promítání tematicky zaměřených filmů:  8. třída – film Smradi (otevření problému adaptace dětí z dětských domovů v nových rodinách, 3.-5 a 9. třída – film Únos domů (sirotek vychovávaný majetnými příbuznými nachází svou novou rodinu u vřelých a srdečných lidí, kteří žijí ve velké rodině se svými adoptovanými dětmi)
 • více o tomto projektovém dni najdete právě tady.
 

Projektový den - Romové

Projektový den - Romové

 • koncem září a začátkem října 2010 proběhl na CZŠ Orbis – Pictus 5. projektový den, jehož tématem byly národnostní menšiny, tentokrát Romové.

 

Evaluační dotazník

 • projekt Otevřeno probíhá, jaké jsou na něj odezvy? To se můžete dočíst v odkazu Evaluace, kde najdete dotazník a jeho vyhodnocení!

Další, v pořadí již 5. projektový den se blíží

 • připravujeme další projektový den na téma Romové, tentokrát ve spolupráci s Cheiron-T, o.p.s. a občanským sdružením Český západ

 

2. čtyřdenní výjezd EtV: 25. – 28. srpna 2010

 • učitelé ani o prázdninách nezaháleli! Jak se měli, co dělali a jak krásná může být duha nad Kostřavou najdete v odkazu  Vzdělávání pedagogů.

 

Projektový den - Odpady květen 2010

 • v druhé polovině května proběhl další z projektových dnů, tentokrát jsme pátrali po odpadech a jejich tajemství.
 • kam jsme cestovali, které zařízení jsme navštívili tentokrát a co jsme tam viděli se dočtete právě tady.
 • fotografie ze všech projektových aktivit si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Další projektový den - Odpady

 • na květen 2010 připravujeme další projektový den pod názvem Odpady.
 • tentokrát se naším cílem stane Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, které vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest, posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.

 

Projektový den - Lidé s mentálním postižením a jejich svět březen 2010

Projektový den - Lidé s mentálním postižením a jejich svět březen 2010
 • v první polovině března proběhl další z projektových dnů, tentokrát jsme objevovali svět lidí s mentálním postižením.
 • o tom, kde jsme cestovali, která zařízení jsme navštívili a co jsme tam zažili se dočtete v odkazu Projektové dny.
 • fotografie ze všech projektových aktivit si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Další projektový den - Lidé s mentálním postižením a jejich svět

 • na březen 2010 připravujeme další projektový den pod názvem Lidé s handicapem - Lidé s mentálním postižením a jejich svět, tentokrát ve spolupráci s Rolničkou a Kaňkou.
 • další podrobnosti, program dne a témata, kterými se budeme zabývat, najdete zde.

Únorový Kurz etické výchovy

 • v rámci vzdělávání pedagogů proběhl v sobotu 6.2.2010 další Kurz etické výchovy – výchova k prosociálnosti.  
 • podstatná část hodin byla věnována teorii o morálním vývoji člověka, konkrétně Stadiální koncepci morálního vývoje podle Lawrence Kohlberga a návazně Carol Gilliganové.

 

Zápis do 1.třídy 26. a 27. ledna 2010

Zápis do 1.třídy 26. a 27. ledna 2010

 • možná se ptáte, jak souvisí zápis nových žáčků s naším projektem? Právě při zápisu jsme použili naší novou netradiční pomůcku na pečení a děti tak dostaly perníčky ve tvaru našeho loga - klíčové dírky....a pak že nenajdeme souvislost.

Rozhovor s paní Marií Jakešovou v Táborském deníku

Rozhovor s paní Marií Jakešovou v Táborském deníku
 • v sobotu 9.1.2010 se v prostorách školy uskutečnil další z kurzů etické výchovy pro učitele. Rozhovor Davida Peltána s paní Marií Jakešovou, místopředsedkyní Etického fóra ČR, najdete zde.

Nová interaktivní tabule

Nová interaktivní tabule
 • v rámci projektu Otevřeno jsme si pořídili novou interaktivní tabuli!

Projektový den - Stáří 19.11. 2009

 • co zajímavého se událo během projektového dne na téma Stáří se dozvíte kliknutím sem!
 • a jak o naší návštěvě v G-centru píší v Táborském deníku? Článek Kateřiny Nimrichtrové najdete zde!

 • minirozhovor s manželi Marií a Michalem Strakovými – lektory projektového dne Stáří, který proběhl v CZŠ Orbis-Pictus 19. 11. 2009 najdete v sekci Zajímavé odkazy.

Další projektový den - Stáří

 • na 19.11.2009 připravujeme další projektový den pod názvem Rodina jinak - Stáří, tentokrát ve spolupráci s G-centrem v Táboře.
 • další podrobnosti, program dne a témata, kterými se budeme zabývat, najdete zde.

Kurz etické výchovy - výchova k prosociálnosti

 • v rámci vzdělávání pedagogů proběhl v sobotu 17.10.2009 další Kurz etické výchovy – výchova k prosociálnosti.  Učitelé se tentokrát zabývali tématy Pozitivní hodnocení druhých, V.E. Frankl - vnitřní svoboda a zlo v dnešní době.

Projektový den - Židé, holocaust, rasizmus 14.9.2009

Projektový den - Židé, holocaust, rasizmus 14.9.2009
 • právě proběhl první projektový den na téma Národnostní menšiny - Židé, holocaust, rasismus! Co jsme dělali, kde jsme byli a co jsme se dozvěděli se dočtete v sekci Projektové dny.
 • rozhovor s paní Ing. Miroslavou Ludvíkovou  přinášíme v sekci Zajímavé odkazy.
 • zajímavosti o paní Haně Jančíkové se můžete dozvědět zde.

 

1. čtyřdenní výjezd EtV: 30. srpna – 2. září 2009

 •  1. den : V novém prostředí Mlýna Kostřata jsme dokončovali prožitkové aktivity na téma komunikace, které navazovaly na minulý seminář (např. pozdrav, úsměv, otázka, prosba, poděkování, pravda a lež , způsoby neverbální komunikace, aktivní naslouchání, nenaslouchání).   Na závěr tématu jsme společně nově vytvořili pravidla prosociální komunikace.

 • 2. den : Zahájili jsme nové téma důstojnost lidské osoby. Součástí byl obsáhlý teoretický blok a také prožitkové aktivity, např: lanové aktivity v přírodě – práce v týmu, lidská práva, strom sebeúcty, co máme společného.

 • 3. den : Pokračovali jsme v tématu z předchozího dne a  otevřeli jsme další téma pozitivní hodnocení druhých. Po teoretickém bloku následovaly prožitkové aktivity: nejdůležitější osoby mého života, židle po mé pravici je volná, všechno dobré, horká židle, co bych byl kdybych byl, vzkaz pro tebe.

 • 4. den : Pokračovali jsme v tématu z předchozího dne (pozitivní hodnocení druhých) v prožitkových aktivitách (skládání obrázků, to nejlepší z nás, Krokodýlí řeka – morální posouzení příběhu). Teoretické bloky byly na téma skupinová dynamika a reflexe v etické výchově. Ukončením celého pobytu bylo závěrečné společné zhodnocení a současně vyhodnocení průběžné čtyřdenní aktivity ovečka a pastýř.

 

2. seminář EtV: 23. května 2009

 • celodenním tématem semináře byla komunikace. Seznamovali jsme se s verbálními i neverbálními formami komunikace a učili se je správně používat. Cílem bylo vytvořit pomocí komunikace prosociální vztah – při naslouchání, vedení dialogu.
 • kromě podrobné teorie jsme si prožili množství aktivit. Nejvíce působivé byly: kolečko informací, kresba obrázku podle diktátu, diskuse nad Sokratovými síty, kreslíme spolu.

 

1. seminář EtV: 18. dubna 2009

1. seminář EtV: 18. dubna 2009
 • poprvé se setkali všichni pedagogové školy se dvěma školitelkami – lektorkami etické výchovy Ing. Marií Jakešovou a Mgr. Jaroslavou Haisovou. Marie Jakešová je v současnosti také místopředsedkyní občanského sdružení Etické fórum ČR, které vyhrálo výběrové řízení na kurz prosociální výchovy pro naši školu.
 • náplní semináře bylo celkové seznámení s cílem a náplní dvouletého kurzu, pojetím etické výchovy podle Ladislava Lencze a Roberta Roche Olivara. Program etické výchovy probíhá v rámci postupného osvojování jednotlivých sociálních dovedností v deseti stupních.
 • kromě teoretických bloků je kurz založený na prožitkových aktivitách účastníků (prožitky pomohou ke zvyšování citlivosti). Kurz byl zahájen seznamovacími aktivitami a aktivitami z oblasti komunikace. Vyvrcholením bylo napsání dopisu své vlastní osobě, kdy adresátem bude pisatel za dva roky při ukončení tohoto kurzu.

www.evropskaunie.cz www.esfcr.cz www.msmt.cz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 www.kraj-jihocesky.cz
©2009 / www stránky: www.kali.cz / www.projekt-otevreno.cz / počet přístupů / admin